Snel maatregelen kruising Broekstraat

Snel maatregelen kruising Broekstraat

10 mei 2018 Persberichten 0

Provincie Gelderland gaat zo snel mogelijk maatregelen nemen om het kruispunt Broekstraat/Nettelhorsterweg beter zichtbaar te maken en de attentiewaarde te verhogen. De provincie doet dit in overleg met de burgerinitiatiefgroep Slimste Weg en heeft hiervoor vertegenwoordigers van ouders en de Daltonschool uitgenodigd. De maatregelen lopen vooruit op de aanpak van de Nettelhorsterweg in 2020.

Overleg met Slimste Weg
Provincie en burgerinitiatiefgroep Slimste Weg hebben met elkaar om de tafel gezeten. Mede ook naar aanleiding van het meest recente ongeluk. Gesproken is over korte, middellange en lange termijn maatregelen die van de Nettelhorsterweg een proeflab moeten maken voor Leefbaar verkeer. De provincie heeft de Slimste Weg uitgedaagd om met idee├źn en voorstellen te komen hiervoor. Samen met de provincie gaat de initiatiefgroep onderzoeken welke concrete maatregelen er meegenomen kunnen worden in de trajectaanpak (groot onderhoud en verkeersveiligheidsmaatregelen) in 2020 en wat op langere termijn mogelijk zou kunnen zijn. Bijvoorbeeld als het gaat om circulaire economie, fijnstofuitstoot en duurzaamheid. Ook de provincie heeft ambities hiervoor en doet al veel op het gebied van duurzaam aanleg en onderhoud van wegen. Hiervoor ondertekende de provincie de Green Deal GWW.

Kruispunt Broekstraat
De korte termijnmaatregelen voor het kruispunt Broekstraat komen met inbreng van de Slimste Weg tot stand. Binnenkort is hierover overleg waarbij ook de Daltonschool is uitgenodigd… De trajectverkenning voor de Nettelhorsterweg is afgerond. Hieruit blijkt volgens de provincie, dat de veiligheid op dit kruispunt verbeterd kan worden door het aanbrengen van middengeleiders en verbeteren van de aansluiting en zichtbaarheid. Over de definitieve aanpak beslist de provincie in juni. Daarna moet de uitwerking nog plaatsvinden. Werkzaamheden staan gepland in 2020. Intussen blijven provincie en Slimste Weg met elkaar in gesprek over het lange termijn doel voor een proeflab Leefbaar verkeer

Nettelhorsterweg en Schakel A1-Achterhoek/Rondweg Lochem.
Tijdens de trajectverkenning is duidelijk geworden dat voor een deel van de voorgestelde werkzaamheden de verdere uitwerking eerder moet plaatsvinden. Dit in verband met de aanleg van de Schakel A1-Achterhoek/Rondweg Lochem. Het gaat hierbij om de aanpassing van de aansluiting van de Nettelhorsterweg (N825) op de N346 (kruispunt N346-N825). Hiervoor is een aanvullend inpassingsplan nodig. De procedure en de voorlichting hierover start na de zomervakantie.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *